61 - 060 Poznań, ul. Warszawska 349, tel. (61) 876 1320

NAGRODA „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

Kwiecień 27, 2017

Miło nam poinformować, że dnia 20 kwietnia br. Volkswagen Poznań już po raz drugi otrzymał nagrodę w VIII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.
Celem plebiscytu jest promowanie firm i instytucji, które wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy.
Są to przede wszystkim stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych.
Wszystkim laureatom nagrody wręczyli Prezydent RP Andrzej Duda oraz Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda.

Piotr Olbyrs