61 - 060 Poznań, ul. Warszawska 349, tel. (61) 876 1320

Stanowisko Komisjii Krajowej NSZZ „Solidarność” ws. liberalizacji zatrudnienia cudzoziemców z dnia 20 czerwca 2018 r.

Wrzesień 26, 2018
Piotr Olbyrs