logo

Solidarność w Volkswagen Poznań

Strona jest w trakcie prac konserwacyjnych.

W pilnych sprawach prosimy kontaktować się z sekretariatem:

tel. (61) 876 1320, e-mail: kontakt@solidarnoscvwp.pl

ul. Warszawska 349, 61 – 060 Poznań