• 2018 »
  • Międzynarodowy Dzień "Bioróżnorodności",
    22 maj

Platforma komunikacyjna
dla naszych członków

Organizacja Międzyzakładowa
NSZZ “Solidarność”
w Volkswagen Poznań

ul. Warszawska 349
61 – 060 Poznań

  (61) 876 1320