• 2022 »
  • 17-18.09.2022 I edycji Kongresu bł. ks. Jerzego Popiełuszki i Pilegrzymka

Platforma komunikacyjna
dla naszych członków

Organizacja Międzyzakładowa
NSZZ “Solidarność”
w Volkswagen Poznań

ul. Warszawska 349
61 – 060 Poznań

  (61) 876 1320