Organizacja Międzyzakładowa NSZZ “Solidarność’ w Volkswagen Poznań jest największą organizacją związkową działającą w przemyśle motoryzacyjnym w Polsce. Nasza historia rozpoczęła się w 1993 roku, czyli dokładnie wtedy gdy powstała Spółka Volkswagen Poznań.

Dzisiaj zrzeszamy ponad 60% Pracowników, dzięki czemu tworzymy zorganizowaną wspólnotę ludzi pracy. Mamy wiedzę i doświadczenie, które pomagają Pracownikom w relacjach z Pracodawcą.

Bronimy praw i interesów pracowniczych, współdecydujemy z Pracodawcą w kwestiach istotnych dla Pracowników oraz Spółki, bronimy interesów i równości szans każdego z nas.

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Poznań zrzesza blisko 6000 pracowników Volkswagen Poznań, co daje ok. 60% uzwiązkowienia w poznańskiej Spółce. Produkcja w Volkswagen Poznań odbywa się w 4 Zakładach znajdujących się na obrzeżach Poznania: w Antoninku (działy montażu, spawalni oraz lakierni), centrum Poznania (odlewnia), w Swarzędzu (montaż, spawalnia) oraz w Białężycach – fabryka Craftera. Struktura i zasięg Związku Zawodowego obejmuje wszystkie te lokalizacje.

Wybory do zakładowej struktury związku odbywają się co pięć lat. Członkowie Związku wybierają w nich reprezentantów Zarządów Kół oraz delegatów, którzy podczas Zakładowego Zebrania Delegatów spośród siebie wybierają gremium decyzyjne i wykonawcze Związku.

W kadencji 2023 – 2028 funkcję przewodniczącego OM NSZZ „Solidarność” pełni Piotr Olbryś, Komisja Międzyzakładowa (KM) NSZZ „Solidarność” składa się z 40 członków, natomiast Komisja Rewizyjna z 5 osób.

Kliknij w wybraną strukturę i dowiedz się więcej

Platforma komunikacyjna
dla naszych członków

Organizacja Międzyzakładowa
NSZZ “Solidarność”
w Volkswagen Poznań

ul. Warszawska 349
61 – 060 Poznań

  (61) 876 1320