Pracownicy Volkswagen Poznań oraz Agencji Pracy Tymczasowej mogą przystąpić do Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego Typ P
Plus po wypełnieniu deklaracji ubezpieczeniowej dostępnej w biurach Związku:

ZAKŁAD NR 1

od poniedziałku do piątku
w godzinach
8:00 – 16:00

ZAKŁAD NR 2

poniedziałki i piątki
w godzinach
11:00 – 15:00

ZAKŁAD NR 3

czwartki
w godzinach
13:00 – 14:30

ZAKŁAD NR 4

środy
w godzinach
13:00 – 14:30

Przyjmowanie świadczeń

Informujemy, że przyjmowanie świadczeń PZU odbywa się wyłącznie po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Ewa Bzdęga

+48 61 871 4033

882 614 339

extern.ewa.bzdega@vw-poznan.pl

Violetta Eder

+48 61 887 2074

602 597 006

extern.violetta.eder@vw-poznan.pl

Kontynuacja

Kontunuacja ubezpieczenia

Pracownicy przebywający na:

urlopie bezpłatnym

urlopie wychowawczym

świadczeniu rehabilitacyjnym

oddelegowaniu do innego
zakładu Koncernu Volkswagen

zobowiązani są opłacać składki na ubezpieczenie grupowe indywidualnie, najpóźniej do 10. dnia danego miesiąca na wskazany rachunek bankowy.

Spóźnienie lub nieopłacenie miesięcznej składki na grupowe ubezpieczenie spowoduje wygaśnięcie umowy.
Oznacza to brak praw do nabycia świadczeń wchodzących w zakres ubezpieczenia.

W związku z licznymi zapytaniami, przedstawiamy program/ofertę PZU Życie o nazwie Grupa Otwarta tzw. G0 dedykowany osobom z którymi ustał stosunek zatrudnienia na rzecz Volkswagen Poznań (byli pracownicy VWP oraz Agencji Pracy Tymczasowej).

Program został przygotowany w oparciu o grupowe ubezpieczenie TYP P PLUS
– warunki oferty (GO) są korzystniejsze niż w ubezpieczeniu indywidualnie kontynuowanym (IK) w PZU.

W przypadku przejścia Pracownika z Agencji Pracy Tymczasowej do Volkswagen Poznań, po uzyskaniu nr kontrolnego, należy zgłosić się do biura Związku w celu przeniesienia deklaracji ubezpieczenia do odpowiedniej bazy danych osobowych. Nie wypełnienie tego warunku może spowodować zerwanie umowy ubezpieczenia. W przypadku przejścia Pracownika z Agencji Pracy Tymczasowej do innego Agencji Pracy Tymczasowej (gdzie pracodawcą użytkownikiem jest Volkswagen Poznań) po przepracowanym pierwszym miesiącu należy sprawdzić listek płacowy czy składka na ubezpieczenie została pobrana tak jak poprzednio. Jeżeli składka nie została pobrana należy natychmiast zgłosić się do biura Związku w celu dokonania wyjaśnienia. Osoby zamierzające indywidualnie kontynuować ubezpieczenie grupowe PZU (dotyczy sytuacji ustania stosunku pracy na rzecz Volkswagen Poznań lub Agencji Pracy Tymczasowej) mogą zgłosić się do biura Związku w celu wypełnienia wniosku o indywidualne kontynuowanie ubezpieczenia grupowego.

Wypłata świadczeń

Pracownicy objęci Grupowym Ubezpieczeniem Pracowniczym PZU Typ P oraz P Plus
mogą składać wnioski o wypłatę świadczeń na terenie Zakładu Volkswagen Poznań w biurach Związku.

Wypłata świadczeń odbywa się wyłącznie przelewem na konto bankowe.

W ZAKŁADZIE NR 1

od poniedziałku do piątku
w godzinach
8:00 – 16:00

W ZAKŁADZIE NR 2

dyżury
w poniedziałki i piątki
w godzinach
11:00 – 15:00

W ZAKŁADZIE NR 3

dyżury w czwartki
w godzinach
13:00 – 14:30

W ZAKŁADZIE NR 4

dyżury w środy w godzinach
13:00 – 14:30
(obszar CS samochody specjalne – bezi)

w Oddziałach PZU Życie SA

STRONĘ INTERNETOWĄ MOJE.PZU.PL

Platforma komunikacyjna
dla naszych członków

Organizacja Międzyzakładowa
NSZZ “Solidarność”
w Volkswagen Poznań

ul. Warszawska 349
61 – 060 Poznań

  (61) 876 1320