Pracownicy Volkswagen Poznań oraz Agencji Pracy Tymczasowej mogą przystąpić do Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego Typ P Plus po wypełnieniu deklaracji ubezpieczeniowej dostępnej w biurach Związku:

 • Zakład nr 1 – od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00- 16:00;
 • Zakład nr 2 – w poniedziałki oraz piątki, w godzinach 11:00- 15:00;
 • Zakład nr 3 – w czwartki, w godzinach 13:00- 14:30;
 • Zakład nr 4 (duża stołówka) – w środy, w godzinach 13:30- 14:30.

Składka ubezpieczenia pobierana jest z wynagrodzenia.

Przyjmowanie świadczeń

Informujemy, że przyjmowanie świadczeń PZU odbywa się wyłącznie  po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Ewa Bzdęga
tel. +48 61 871 4033 / tel. kom. 882 614 339
e-mail:
extern.ewa.bzdega@vw-poznan.pl

Violetta Eder
tel. +48 61 887 2074 / tel. kom. 602 597 006
e-mail:
extern.violetta.eder@vw-poznan.pl

Kontyunacja

Kontynuacja ubezpieczenia

Pracownicy przebywający na:

 • urlopie bezpłatnym,
 • wychowawczym,
 • rehabilitacyjnym
 • oddelegowaniu do innego zakładu Koncernu Volkswagen

zobowiązani są opłacać składki na ubezpieczenie grupowe indywidualnie, najpóźniej do 15. dnia danego miesiąca w biurze Związku Zawodowego.

Spóźnienie lub nieopłacenie miesięcznej składki na grupowe ubezpieczenie spowoduje wygaśnięcie umowy. Oznacza to brak praw do nabycia świadczeń wchodzących w zakres ubezpieczenia.

___________________________________________________________________________________________

W związku z licznymi zapytaniami, przedstawiamy program/ofertę PZU Życie o nazwie Grupa Otwarta tzw. G0  dedykowany osobom z którymi ustał stosunek zatrudnienia na rzecz Volkswagen Poznań (byli pracownicy VWP oraz Agencji Pracy Tymczasowej).

Program został przygotowany w oparciu o grupowe ubezpieczenie TYP P PLUS –  warunki oferty (GO) są korzystniejsze niż w ubezpieczeniu indywidualnie kontynuowanym (IK) w PZU.

 

W przypadku przejścia Pracownika z Agencji Pracy Tymczasowej do Volkswagen Poznań, po uzyskaniu nr kontrolnego, należy zgłosić się do biura Związku w celu przeniesienia deklaracji ubezpieczenia do odpowiedniej bazy danych osobowych. Nie wypełnienie tego warunku może spowodować zerwanie umowy ubezpieczenia. W przypadku przejścia Pracownika z Agencji Pracy Tymczasowej do innego Agencji Pracy Tymczasowej (gdzie pracodawcą użytkownikiem jest Volkswagen Poznań) po przepracowanym pierwszym miesiącu należy sprawdzić listek płacowy czy składka na ubezpieczenie została pobrana tak jak poprzednio. Jeżeli składka nie została pobrana należy natychmiast zgłosić się do biura Związku w celu dokonania wyjaśnienia.

Osoby zamierzające indywidualnie kontynuować ubezpieczenie grupowe PZU (dotyczy sytuacji ustania stosunku pracy na rzecz Volkswagen Poznań lub Agencji Pracy Tymczasowej) mogą zgłosić się do biura Związku w celu wypełnienia wniosku o indywidualne kontynuowanie ubezpieczenia grupowego.

Wypłata świadczeń

Wypłata świadczeń

Pracownicy objęci Grupowym Ubezpieczeniem Pracowniczym PZU Typ P oraz P Plus mogą składać wnioski o wypłatę świadczeń na terenie Zakładu Volkswagen Poznań w biurach Związku.

Wypłata świadczeń odbywa się wyłącznie przelewem na konto bankowe.

 • w Zakładzie nr 1, w godz. 9:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku
 • w Zakładzie nr 2, dyżury w poniedziałki i piątki w godz. 11:00 – 15:00
 • w Zakładzie nr 3, dyżury w czwartki w godz. 13:00 – 14:30
 • w Zakładzie nr 4, dyżury w środy w godz. 13:30 – 14:30 (duża stołówka przy kantynie)
 • w Oddziałach PZU Życie SA