Poznaj korzyści przynależności do OM NSZZ „Solidarność“ w Volkswagen Poznań

Atrakcyjne warunki
płacy i pracy

Reprezentowanie
interesów pracowników

Reprezentowanie pracowników
VW Poznań w międzynarodowych
strukturach Koncernu VW

Pomoc pracownikom

Bezpłatne porady
radcy prawnego

Ubezpieczenie grupowe PZU

Pomoc w trudnych
sytuacjach losowych

Zasiłki statutowe
z tytułu urodzenia dziecka
lub zgonu członka rodziny

Eventy integracyjne

Ubezpieczenie

Grupowe ubezpieczenie
pracownicze Typ P Plus

Karnety Sportowe

Pakiet sportowo – rekreacyjny dla osób,
które lubią spędzać czas aktywnie

Profit Club

Program rabatowy, dla wszystkich
Związkowców w Wielkopolsce

Platforma komunikacyjna
dla naszych członków

Organizacja Międzyzakładowa
NSZZ “Solidarność”
w Volkswagen Poznań

ul. Warszawska 349
61 – 060 Poznań

  (61) 876 1320